Dydaktyka

Zajęcia dydaktyczne prowadzone przez pracowników
zakładu Zarządzania Przedsiębiorstwem oraz zakładu Logistyki

 •        Bezpieczeństwo w logistyce
 •        Ekologistyka
 •        Euro i globalna logistyka
 •        Infrastruktura logistyczna
 •        Innowacje techniczne w logistyce
 •        Instrumenty w zarządzaniu łańcuchami logistycznymi
 •        Koncepcje zarządzania
 •        Logistyczna obsługa klienta
 •        Logistyka
 •        Logistyka dystrybucji
 •        Logistyka miejska
 •        Logistyka międzynarodowa
 •        Logistyka odpadów
 •        Logistyka produkcji
 •        Logistyka w przedsiębiorstwie
 •        Logistyka zaopatrzenia
 •        Logistyka zaopatrzenia i dystrybucji
 •        Logistyka zwrotna
 •        Metodologia prowadzenia i dokumentowania pracy naukowej
 •        Metody i modele zarządzania
 •        Metody i techniki optymalizacji systemów logistycznych
 •        Metody ilościowe w logistyce
 •        Międzynarodowe centra logistyczne
 •        Modele biznesowe przedsiębiorstw
 •        Modelowanie systemów produkcyjnych i logistycznych
 •        Narzędzia i metody doskonalenia procesów logistycznych
 •        Normalizacja i zarządzanie jakością w logistyce
 •        Obsługa klienta na rynku TSL
 •        Organizacja systemów produkcyjnych
 •        Planowanie biznesowe
 •        Planowanie i modelowanie biznesowe działalności logistycznej
 •        Planowanie i monitorowanie w systemach produkcyjnych i logistycznych
 •        Planowanie i sterowanie produkcją
 •        Podstawy logistyki
 •        Podstawy projektowania inżynierskiego
 •        Proces podejmowania decyzji kierowniczych
 •        Procesy decyzyjne w zarządzaniu logistycznym
 •        Project management of new product
 •        Projektowanie nowych produktów i usług
 •        Projektowanie procesów
 •        Projektowanie systemów logistycznych
 •        Projektowanie systemów logistycznych przedsiębiorstw
 •        Projektowanie systemów zarządzania
 •        Przedmiot techniczny wybieralny w jęz.ang.: Project management of the new product
 •        Przedmiot techniczny wybieralny: Elektroniczne wspomaganie łańcuchów dostaw
 •        Przedmiot techniczny wybieralny: Teoria i praktyka podejmowania decyzji kierowniczych
 •        Przedmiot techniczny wybieralny: Transport wewnątrzzakładowy
 •        Przedmiot wybieralny w jęz.ang: Project management of the new product
 •        Przedmiot wybieralny: Projektowanie infrastruktury magazynowej
 •        Przedmiot wybieralny: Restrukturyzacja przedsiębiorstwa
 •        Przedmiot: seminarium doktoranckie
 •        Przygotowanie produkcji
 •        Regulacje prawne w logistyce
 •        Restrukturyzacja przemysłu i regionów przemysłowych
 •        Restrukturyzacja przemysłu i usług
 •        Restrukturyzacja przemysłu w regionie Restrukturyzacja przemysłu w regionie
 •        Rynek usług TSL
 •        Seminarium dyplomowe
 •        Sieci logistyczne
 •        Systemy i procesy logistyczne – studia przypadków
 •        Systemy wspomagania operacji w usługach logistycznych
 •        Techniczne przygotowanie produkcji
 •        Technologie transportu – studia przypadku
 •        Transport multi i intermodalny
 •        Transport w logistyce
 •        Usługi logistyczne
 •        Współczesne systemy informacji logistycznej – wykład monograficzny
 •        Współczesne instrumenty zarządzania wartością w organizacji logistycznej
 •        Współczesne metody i instrumenty zarządzania przedsiębiorstwem
 •        Zamówienia publiczne w administracji publicznej
 •        Zarządzanie logistyczne
 •        Zarządzanie łańcuchem dostaw
 •        Zarządzanie procesami
 •        Zarządzanie produkcją
 •        Zarządzanie produkcją i usługami
 •        Zarządzanie projektami
 •        Zarządzanie projektami europejskimi
 •        Zarządzanie projektem innowacyjnym
 •        Zarządzanie projektem inwestycyjnym
 •        Zarządzanie projektem logistycznym
 •        Zarządzanie projektem nowego produktu
 •        Zarządzanie projektem restrukturyzacji przedsiębiorstwa
 •        Zarządzanie przedsiębiorstwem
 •        Zarządzanie przedsiębiorstwem logistycznym
 •        Zarządzanie przedsiębiorstwem usług logistycznych
 •        Zarządzanie relacjami w sieciach i łańcuchach dostaw
 •        Zarządzanie wiedzą
 •        Zarządzanie zapasami i gospodarką magazynową
 •        Zarządzanie zmianą

Zajęcia dydaktyczne prowadzone przez pracowników
zakładu Administracji i Podstaw Zarządzania

 • Badania marketingowe
 • Marketing
 • Podstawy zarządzania
 • Podstawy zarządzania strategicznego
 • Transfer technologii
 • Zarządzanie innowacjami
 • Zarządzanie marketingowe
 • Podstawy prawoznawstwa
 • Historia administracji publicznej
 • Postępowanie administracyjne
 • Ustrój samorządu terytorialnego
 • Konstytucyjny system organów państwowych
 • Prawo
 • Ochrona własności intelektualnej