O instytucie

INSTYTUT ZARZĄDZANIA, ADMINISTRACJI i LOGISTYKI

Instytut Zarządzania i Administracji Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej powstał 1 września 2009 roku w wyniku połączenia Katedry Zarządzania Przedsiębiorstwem i Organizacji Produkcji oraz Katedry Administracji i Prawa. W 2016 roku Instytut zmienił nazwę na skutek powstania nowego zakładu Logistyki. Dyrektorem Instytutu obecnie jest dr hab. inż. Krzysztof Wodarski, prof. PŚ

W skład Instytutu wchodzą trzy zakłady: