Terminy obron prac inżynierskich i magisterskich

Terminy obron prac inżynierskich w roku akadem. 2018/2019 dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku Logistyka

 • I termin 24.01.2019 r. – grupa Katowice i grupa Zabrze – obrona w Zabrzu o godz. 9:00 w budynku F
 • II termin 31.01.2019 r. – grupa Katowice i grupa Zabrze – obrona w Zabrzu o godz. 8:00 w budynku F

w dniu 31.01.2019r. wyjątkowo godz.8:00 !

 • III termin 07.02.2019 r. – grupa Katowice i grupa Zabrze – obrona w Zabrzu o godz. 9:00 w budynku F
 • IV termin 18.02.2019 r. – grupa Katowice i grupa Zabrze – obrona w Zabrzu o godz. 9:00 w budynku F
 • V termin 14.03.2019 r. – grupa Katowice i grupa Zabrze – obrona w Zabrzu o godz. 9:00 w budynku F
 • VI termin 28.03.2019 r. – grupa Katowice i grupa Zabrze – obrona w Zabrzu o godz. 8:00 w budynku F

Terminy obron prac magisterskich w roku akademickim 2018/2019 dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku Logistyka

 • 0 termin 03.07.2019 r. – obrona w Zabrzu o godz. 9:00 w budynku F – termin dodatkowy
 • I termin 10.07.2019 r. – obrona w Zabrzu o godz. 9:00 w budynku F
 • II termin 17.09.2019 r. – obrona w Zabrzu o godz. 9:00 w budynku F – zmiana terminu
 • III termin 09.10.2019 r. – obrona w Zabrzu o godz. 9:00 w budynku F
 • IV termin 20.11.2019 r. –  obrona w Zabrzu o godz. 9:00 w budynku F