Terminy obron prac inżynierskich i magisterskich

Terminy obron prac inżynierskich w roku akadem. 2018/2019 dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku Logistyka

  • I termin 24.01.2019 r. – grupa Katowice i grupa Zabrze – obrona w Zabrzu o godz. 9:00 w budynku F
  • II termin 31.01.2019 r. – grupa Katowice i grupa Zabrze – obrona w Zabrzu o godz. 9:00 w budynku F

Terminy obron prac magisterskich w roku akadem. 2017/2018 dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku Logistyka

  • I termin 21.06.2018 r.
  • II termin 05.07.2018 r.
  • III termin 25.09.2018 r.
  • IV termin 17.10.2018 r.
  • V termin 21.11.2018 r.