Rekrutacja na studia II stopnia na kierunku LOGISTYKA

Wydział Organizacji i Zarządzania

Logistyka II stopnia

miejsce studiów: Zabrze

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA II  STOPNIA W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 NA POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ

 

ELEKTRONICZNA REJESTRACJA NA STUDIA: https://rekrutacja.polsl.pl/kandydat 

Wszelkie informacje o rekrutacji pod adresem: http://rekrutacja.polsl.pl/Strony/Witamy.aspx

 

Kierunek  – Logistyka II stopnia

  1. Studia II stopnia Stacjonarne (S II)
  • czas trwania studiów – 1,5 roku / 3 semestry
  • początek zajęć– luty 2017
  • uzyskany tytuł– magister
  1. Niestacjonarne – tryb zaoczny (NZ II)
  • czas trwania studiów – 1,5 roku / 3 semestry
  • początek zajęć– luty 2017
  • uzyskany tytuł– magister

Specjalności:

  • menedżer logistyki (S, NZ)
  • usługi logistyczne (S, NZ)

Elektroniczna rejestracja na studia

 

HARMONOGRAM

 
27.02.2017 i 28.02.2017 Termin rejestracji i wniesienia opłat rekrutacyjnych.

Uwaga!!!. W związku z bardzo krótkim czasem rekrutacji kopię dowodu wpłaty należy przesłać na adres: woiz_rekrutacja@polsl.pl

01.03.2017 Postępowanie kwalifikacyjne.
01.03.2017 (godz. 12:00) Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia (wezwanie do złożenia dokumentów, w tym świadectwa dojrzałości i dyplomu). Ogłoszenie listy nieprzyjętych na studia.
02.03.2017 (godz. 9.00-15:00) Termin złożenia kompletu dokumentów przez kandydatów z listy zakwalifikowanych do przyjęcia.
03.03.2017 (godz. 15:00) Ogłoszenie listy przyjętych na studia i uaktualnionej listy nieprzyjętych na studia.

 

 

Miejsce złożenia dokumentów

Politechnika Śląska,

Wydział Organizacji i Zarządzania

41-800 Zabrze, ul. Roosevelta 26-28,

Budynek A pokój 307 III piętro.

 

Kwalifikacje absolwenta

Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu nowoczesnych systemów logistycznych oraz ich funkcjonowania w przemyśle i handlu, w aglomeracjach miejskich, a także w ochronie środowiska. Znają podstawy nauk ekonomicznych, między innymi makro i mikroekonomii, finansów, rachunku kosztów oraz podstawy organizacji i zarządzania, w tym zarządzania operacyjnego i strategicznego. Potrafią rozwiązywać problemy i zadania logistyczne metodami i technikami inżynierskimi. Posiadają również kwalifikacje i kompetencje menadżerskie. Absolwenci kierunku logistyka są przygotowani do rozwiązywania problemów dotyczących projektowania systemów i procesów logistycznych zaopatrzenia, a także produkcji i dystrybucji. Mogą kierować przedsiębiorstwem logistycznym lub też zarządzać specjalistycznymi funkcjami logistycznymi, między innymi operacyjną, marketingową i finansową. Znajdą również pracę na stanowiskach kierowniczych w organizacjach, w których wymagana jest wiedza logistyczna, techniczna, ekonomiczna, informatyczna oraz organizacyjna. Mogą pracować w przedsiębiorstwach produkcyjnych, transportowych i spedycyjno-transportowych, komunalnych, a także w centrach logistycznych oraz w przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem i doradztwem w zakresie logistyki.

W przypadku wątpliwość pytania należy kierować na adres:

Instytut Zarządzania i Administracji Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania   41-800 Zabrze, ul. Roosevelta 26-28 Budynek A, pokój 324 Tel:     + 48 32 27 77 339 Tel:     + 48 32 27 77 407 (w godzinach 9:00 – 14:00) E-mail: Barbara.Kohl@polsl.pl