O studiach dualnych

dualne_stopka

Informacje o  projekcie  | Rekrutacja | O studiach dualnych | Wydarzenia 

Dlaczego warto studiować na studiach dualnych ?

PO STUDIACH DUALNYCH MASZ W CV WYŻSZE WYKSZTAŁCENIE I 9 MIESIĘCZNE  DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE!

1 i 3 semestr to okres intensywnej nauki i zdobywania wiedzy, a 2 semestr to praca w charakterze stażystki/stażysty w partnerskim przedsiębiorstwie (oddziale).

Przedmioty, które będziesz studiowała/studiował znajdują się w planie studiów

Plan studiów_Logistyka_dualne_22.10.18

Program studiów stworzony została w ścisłej współpracy z przedsiębiorstwami partnerskimi i  środowiskiem biznesowym, a także w oparciu o informacje napływające z rynku pracy. Dzięki temu istnieje możliwość dostosowywania programu i form kształcenia do zmieniających się nieustannie warunków i wymagań rynku pracy.

Organizacja staży


Wszystkie zasady dotyczące stażu (czas pracy, wynagrodzenie, lokalizacja) reguluje umowa, którą zawierasz z przedsiębiorstwem, przyjmującym Cię na staż. Staż w renomowanej firmie stanowi możliwość rozwijania Twoich umiejętności i talentów pod okiem najlepszych fachowców w branży !

Staż będzie więc doskonałą okazja, by porównać wyobrażenia o konkretnej profesji z rzeczywistością. Dzięki nowemu doświadczeniu będziesz mogła/mógł zdecydować, jak zamierzasz w przyszłości kierować swoją karierą zawodową.

Na cały okres stażu wiążesz się z jedną firmą i to ona decyduje o Twoim zakresie obowiązków, zasadach i warunkach odbywania stażu, tym samym wyznaczając Twoją ścieżkę kariery.

Unikalne korzyści


 1. -przez okres 3 miesięcy odbywasz praktykę w przedsiębiorstwie
 2. -przez okres 6 miesięcy odbywasz płatny staż w przedsiębiorstwie
 3. -studia dualne na kierunku Logistyka II stopnia trwają tylko 1,5 roku
 4. -ta forma kształcenia umożliwia weryfikację nabytej na uczelni wiedzy teoretycznej w warunkach pracy na konkretnych stanowiskach pracy w przedsiębiorstwach
 5. -bądź tego świadoma/świadom, że zdobyte podczas stażu doświadczenie zwiększa Twoje szanse na zatrudnienie w wymarzonej firmie
 6. -po ukończeniu tych studiów – jesteś zdecydowanie bardziej konkurencyjna/konkurencyjny od swoich koleżanek i kolegów ! Bo masz większe doświadczenie !
 7. -ba! – masz doświadczenie adekwatne do ukończonego kierunku studiów !
 8. -masz szanse otrzymać propozycję zatrudnienia w firmie, w której odbywałaś/odbywałeś staż podczas studiów
 9. -w ramach studiów zajęcia prowadzone będą m.in. w laboratorium Automatyzacji procesów magazynowych oraz Automatyzacji procesów w centrach dystrybucji oraz nowo otwartych laboratoriach Metod i techniki lean, z wykorzystaniem gier z obszaru lean management oraz Automatyzacji procesów logistycznych.
 10. -Twoje wykłady i ćwiczenia prowadzą m.in. specjaliści z firm partnerskich Wydziału Organizacji i Zarządzania
 11. dodatkowo pokrywamy ubezpieczenie studentki/studenta podczas realizacji stażu, wyposażamy w odzież ochronną i pokrywamy dojazdu studenta do miejsca stażu  (średnio koszt biletu miesięcznego za przejazd środkami komunikacji miejskiej koszt biletu kwartalnego sieciowego). W przypadku korzystania przez studenta z własnego środka komunikacji wypłacona zostanie mu rekompensata w kwocie nie wyższej niż koszt biletu sieciowego
 12. -pamiętaj, że kierunek Logistyka na Wydziale Organizacji i Zarzadzania Politechniki Śląskiej w 2017 i 2018 roku był najlepszym w Polsce !

Dołącz do studentów kierunku Logistyka dualna, aby stale się rozwijać, uczyć i kształtować otaczającą nas rzeczywistość biznesową!

Studia dualne – taki system nauczania stwarza ogromne szanse i perspektywy zarówno dla studentów, jak i dla pracodawców.

Studentkom/studentom da możliwość nabycia praktycznych umiejętności technicznych już w trakcie studiów oraz poznanie z bliska branży przemysłowej, a pracodawcom da możliwość wyszkolenia i pozyskania wykwalifikowanych pracowników zgodnie ze swoimi potrzebami.

Uzasadnieniem dla prowadzenia studiów dualnych na II stopnia studiów stacjonarnych, jest fakt, że pracodawcy poszukują osób w pełni wykształconych, z doświadczeniem oraz wiedzą specjalistyczną.

I jeszcze kilka odnośników do artykułów potwierdzających, że warto pójść na staż:

https://porady.pracuj.pl/student/5-powodow-dla-ktorych-warto-isc-na-staz/

https://porady.pracuj.pl/student/7-powodow-dla-ktorych-warto-odbyc-staz/

https://polskatimes.pl/praca-dla-studenta-2018-mlodzi-nie-zdobywaja-doswiadczenia-w-wyuczonym-zawodzie-bo-nie-stac-ich-na-bezplatne-staze/ar/13176720

https://www.polskieradio.pl/42/275/Artykul/1619017,Praktyki-i-staze-pracodawcy-poszukuja-studentow-i-osob-tuz-po-studiach

https://www.prawo.pl/student/soroko-kazde-doswiadczenie-zawodowe-podnosi-wartosc-studenta,139999.html