Studia dualne(Projekt)

dualne_stopka

Informacje o  projekcie  | Rekrutacja | O studiach dualnych | Wydarzenia 

Wydział Organizacji i Zarządzania realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Studia dualne na kierunku Logistyka II stopnia

Dofinansowanie projektu z UE: 934 305,00 zł

Źródło finansowania:  Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Jednostka realizująca projekt: Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej

Kierownik Projektu: dr inż. Jadwiga Grabowska

Kontakt: jadwiga.grabowska@polsl.pl  tel.  32 2777339

Celem projektu jest podniesienie kompetencji studentów kierunku Logistyka II stopnia, posiadających szerokie umiejętności praktyczne, przy uzyskanej specjalistycznej wiedzy teoretycznej z zakresu logistyki, a tym samym zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy, poprzez udział studentów w studiach dualnych w zakresie kształcenia przemiennego równolegle w formie zajęć dydaktycznych realizowanych na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej i zajęć praktycznych odbywanych u pracodawców z branży TSL oraz w przedsiębiorstwach produkcyjnych i handlowych, uwzględniających realizację wszystkich efektów kształcenia przewidzianych w programie kształcenia określonego kierunku o profilu praktycznym.

 

Studia dualne II stopnia na kierunku Logistyka trwają 1,5 roku ( 3 semestry) i kończą się egzaminem magisterskim.

Na kierunku tym oferujemy dwie specjalności:

 • Menedżer ds. logistyki
 • Menedżer w sektorze usług logistycznych

Podczas drugiego semestru studiów studenci będą podejmowali 6 miesięczny płatny staż w wybranej jednostce z otoczenia społeczno- gospodarczego w okresie od 01.09.2019 do 29.02.2020.

Zajęcia na uczelni odbywać się będą na pierwszym i trzecim semestrze.

Student kończąc studia II stopnia na kierunku Logistyka uzyskuje tytuł zawodowy magistra inżyniera.

W ramach prowadzonych studiów dualnych mamy nawiązaną współpracę m.in. z:

 • Poczta Polska S.A. – Zabrze
 • Saint Gobain – Gliwice
 • Decathlon – Gliwice
 • Jastrzębska Spółka Węglowa – Jastrzębie
 • AIUT Sp. z o. o. – Gliwice
 • MIEBACH CONSULTING SP. Z O.O. – Gliwice
 • DB Schenker- Zabrze
 • Elzab – Zabrze
 • Logstor- Zabrze
 • Danone – Bieruń, Żywiec, Opole
 • GEFCO – Będzin
 • Aurum Chemicals -Katowice
 • Rockwell Automation – Katowice
 • FM Logistic – Olszowa k. Gliwic
 • Unlilever – Katowice
 • Gemo Silesia- Chorzów
 • Ślaskie Centrum Logistyki – Gliwice

Rekrutacja na studia dualne na kierunku Logistyka jest dwustopniowa. W pierwszej kolejności kandydaci wysyłają CV i list motywacyjny. Kolejno kandydaci otrzymają zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną z partnerami przemysłowymi Wydziału. Kandydaci mogą również zaproponować firmę, którą sami znaleźli i mają w tej firmie poświadczenie przyjęcia na staż. Po potwierdzeniu przyjęcia do firmy, Kandydaci aplikują w systemie rekrutacji na studia na Politechnice Śląskiej wedle harmonogramu rekrutacji zimowej na https://rekrutacja.polsl.pl/