DZIEŃ INNOWATORA 2019

Facebook 1 v5REJESTRACJA  |  Miejsce konferencji  |  Program Konferencji  |  Prelegenci  |  Komitet


Cel i przedmiot Konferencji

Celem Konferencji „Dzień Innowatora” 2019 jest wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy studentami, przedsiębiorcami i pracownikami naukowymi w zakresie tworzenia, rozwijania i  komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań oraz możliwości wsparcia młodych innowatorów, wynalazców. Konferencja jest okazją do nawiązywania kontaktów oraz dyskusji o skutecznych sposobach tworzenia i rozwijania biznesu, wdrażania innowacji, dobrych praktykach ludzi sukcesu.

Dzień Innowatora to szereg praktycznych warsztatów, podczas, których będzie można dowiedzieć się:

 • *Jak wykorzystywać techniki kreatywnego myślenia dla innowacyjnych rozwiązań i jak myśleć projektowo?
 • *Jak poprzez myślenie wizualne można ułatwiać procesy prototypowania i projektowania nowych rozwiązań?
 • *Jak zastosować urządzenia Internetu rzeczy do realizacji robota sterowalnego poprzez wifi?
 • *Jak uruchomić projekt IT? – Tworzenie pierwszej aplikacji mobilnej.

Podczas Konferencji nastąpi przyjęcie nowych członków do Klubu Innowatora Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. oraz uroczyste otwarcie Laboratorium Kreatywnego Myślenia na Wydziale Organizacji
i Zarządzania Politechniki Śląskiej.

Na uczestników czekają liczne atrakcje w postaci naukowych pokojów zagadek a także stoiska wystawowe, które będzie można odwiedzić i zobaczyć innowacyjne rozwiązania oraz zapoznać się z ofertą wsparcia innowatorów.

Program Konferencji  Internet A4 Dzien Innowatora v5

Prelegenci:

 • dr Janusz Michałek – Prezes Zarządu KSSE S.A.
 • dr hab. Barbara Piontek, prof. nadzw. – Zastępca Prezesa Zarządu KSSE S.A.
 • dr hab. inż. Krzysztof Wodarski, prof. PŚ – Dziekan Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej
 • Nicholas Baldacchino – Malta College of Arts, Science & Technology (MCAST)
 • Grzegorz Zajączkowski – „Lider Cyfryzacji” Komisji Europejskiej (Digital Champion for Poland), Ministerstwo Cyfryzacji
 • Jacek Kotra – Dyrektor Parku Naukowo-Technologicznego „Technopark Gliwice”
 • Monika Ptak-Kruszelnicka – Kierownik Referatu Regionalnej Strategii Innowacji Wydziału Rozwoju Regionalnego
 • Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

Paneliści:

 • Alicja Woźnikowska-Woźniak – DINKSY
 • Lubomira Trojan – Zastępca Dyrektora, Zamek Cieszyn
 • dr inż. Paweł Buchwald –  Akademia WSB
 • Filip LiebertŚląska Grupa Regionalna IPMA Young Crew Poland
 • Marcin Bierut – Prezes Iconity Sp. z o.o.

Członkowie komitetu organizacyjnego:

dr inż. Joanna Machnik-Słomka, dr inż. Elżbieta Pawłowska, dr inż. Ewa Stawiarska, Elżbieta Modrzewska,
Ewa Dudzic, dr Dariusz Krawczyk, Filip Liebert, dr inż. Karolina Wielicka-Gańczarczyk, dr inż. Piotr Janke, mgr Anna Horodecka, mgr inż. Jakub Semrau

Członkowie studenckiego komitetu organizacyjnego

Mariusz Dajczak, Michał Dobrut, Arkadiusz Dokupil, Justyna Jan, Barbara Lewandowska, Justyna Marcińska, Kinga Pałac, Albert Strzedulla, Justyna Jon, Monika Kurek, Krzywik Aleksander, Jolanta Kosok, Martyna Pocentek, Marlena Bator, Edyta Kramarczyk, Katarzyna Leszczyńska, Estera Garus, Agata Smołka, Aleksandra Franczuk, Kamil Musioł, Damian Kozdraś

Miejsce konferencji  

Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej ul. Roosevelta 26 -28 , Zabrze

Rejestracja

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w Konferencji zapraszamy do zarejestrowania się.

Rejestracja na konferencję wymaga akceptacji regulaminu

Rejestracja została zamknięta