Nowoczesność Przemysłu I Usług

KONFERENCJA „NOWOCZESNOŚĆ PRZEMYSŁU I USŁUG” 

nowa strona konferencji –link               

Wraz z Towarzystwem Naukowym Organizacji i Kierownictwa oraz Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach Zakład jest współorganizatorem corocznej Konferencji Naukowej pt. „Nowoczesność Przemysłu i Usług” organizowanej w ramach Śląskich Dni Organizacji. W tym roku była to już 35 jej edycja.

Radę programową Konferencji stanowią:

 • prof. dr hab.         Jan Pyka – Przewodniczący
 • prof. dr hab. inż.    Józef  Bendkowski
 • prof. dr hab.         Ryszard  Borowiecki
 • prof. dr                Ałła Cherep
 • prof. dr hab.         Zbigniew Dworzecki
 • prof. dr hab. inż.   Andrzej  Karbownik
 • prof. dr hab.         Jan Lichtarski
 • prof. dr hab. inż.   Józef Matuszek
 • prof. dr hab.         Bogdan Nogalski
 • prof. ing.              Karel Rais, CSc., MBA, dr. h. c.
 • prof. dr                Ognyan Georgiev Simeonov

Główne cele Konferencji to:

 • przedstawienie  innowacyjnych rozwiązań i systemów  zarządzania w przemyśle  i usługach,
 • prezentacja osiągnięć  krajowych  i zagranicznych ośrodków   naukowych, przedsiębiorstw  i instytucji publicznych,
 • wymiana doświadczeń i poglądów teoretyków oraz praktyków gospodarczych, dotyczących stanu i rozwoju  przemysłu i usług,
 • wymiana doświadczeń w zakresie zrządzania organizacjami gospodarczymi, publicznymi, edukacyjnymi i samorządowymi,
 • identyfikacja wyzwań rozwojowych w przemyśle i usługach.