Praktyki studenckie – Logistyka

Dane kontaktowe:

Wydziałowy koordynator ds. praktyk studenckich na kierunku Logistyka (I i II stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych):

Dr inż. Edyta Przybylska
Instytut Zarządzania Administracji i Logistyki
Pokój F12
Adres mailowy: eprzybylska@polsl.pl
Tel: 32 – 277 74 07

Terminy konsultacji w sprawie praktyk znajdują się na stronie: plan.polsl.pl

Wymiar i uregulowania praktyk:

Praktyki są obowiązkowym przedmiotem ujętym w planie studiów. Odbywają się one:

 • na I stopniu studiów inżynierskich– minimum 4 tygodnie na VI semestrze (okres między lipcem a wrześniem);
 • na II stopniu studiów magisterskich– minimum 4 tygodnie na II semestrze (przełom lutego i marca);

Zasady odbywania praktyk są zgodne z Regulaminem praktyk studenckich obowiązującym na Politechnice Śląskiej (Zarządzenie nr 98/2018 z dn. 24.09.2018) oraz Procedurą: Praktyki studenckie P-ROZ5, wydanie N4 (14.11.2018), będącej uzupełnieniem Regulaminu.

Pliki do pobrania:

Regulamin praktyk

P-ROZ- 5 Praktyki studenckie N4

Program praktyk:

Program praktyk określa:

 • ogólny cel praktyk
 • typ podmiotów, w których mogą być odbywane praktyki
 • ogólne zadania do zrealizowania w trakcie praktyk

Program praktyk stanowi wytyczne do przygotowania indywidualnego planu odbywanych praktyk.

Pliki do pobrania:

Program praktyk 2019 II st. Logistyka akt.

Program praktyk 2019 I st. Logistyka akt.

Zaliczenie praktyk – komplet dokumentów

W celu zaliczenia praktyk w ramach wyznaczanych terminów konsultacji należy złożyć komplet dokumentów:

 • Podanie o przyjęcie na praktyki – do pobrania z SZJK (System Zapewnienia Jakości Kształcenia na stronie Wydziału)
 • Umowa o organizację praktyki studenckiej – do pobrania z SZJK
 • Plan praktyk – zgodnie z załączonym formularzem
 • Harmonogram praktyk – zgodnie z załączonym formularzem
 • Sprawozdanie z praktyk – zgodnie z załączonym formularzem
 • Potwierdzenie odbycia praktyk – do pobrania z SZJK

Pliki do pobrania:

Plan praktyk

Harmonogram praktyk

Sprawozdanie z praktyk