Nowoczesne Metody w Zarządzaniu Przedsiębiorstwem, Miastem i Regionem – 2019

REJESTRACJA | OPŁATY | DOJAZD | PLAN KONFERENCJI | GALERIA – WISŁA 2019Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na XIII Konferencję Naukową pt.: „Nowoczesne metody w zarządzaniu przedsiębiorstwem, miastem i regionem”, organizowaną przez Komisję Nauk Organizacji i Zarządzania – Oddział Polskiej Akademii Nauk w Katowicach, Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Śląskiej przy współudziale Instytutu Zarządzania, Administracji i Logistyki Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, z udziałem licznych przedstawicieli środowiska gospodarczego oraz środowisk samorządowych, która odbędzie się w dniach 26-27 września 2019 r. w Wiśle.

Konferencja poświęcona będzie następującym zagadnieniom:

 • problematyka metod i paradygmatów teoretycznych zarządzania,
 • konkurencyjność i innowacyjność przedsiębiorstw w turbulentnym otoczeniu,
 • zarządzanie projektami i procesami,
 • współpraca przedsiębiorstw – relacje i sieci,
 • megatrendy XXI wieku i ich wpływ na zarządzanie przedsiębiorstwem, miastem i regionem,
 • inteligentne rozwiązania w zarządzaniu miastem i regionem,
 • metropolitalne usługi publiczne,
 • sieci logistyczne i łańcuchy dostaw,
 • usługi logistyczne – kierunki rozwoju.

Serdecznie zapraszamy,

w imieniu Komitetu Organizacyjnego:

dr hab. inż. Krzysztof Wodarski, prof. PŚ – Dziekan Wydziału Organizacji i Zarządzania, Politechnika Śląska


INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 1. Rejestracja uczestnictwa do 05 września 2019
 2. Przesłanie pełnych tekstów publikacji do 15 października 2019 mailem na adres metody@polsl.pl
 3. Wniesienie opłaty konferencyjnej do 6 września 2019
 4. Konferencja 26 – 27 września 2019
 5. Wyniki recenzji do 15 listopada 2019
 6. Naniesienie przez Autorów zmian w tekstach wynikających z uwag Recenzentów do 30 listopada 2019
 7. Decyzja o zakwalifikowaniu publikacji artykułu w wybranym czasopiśmie do 15 grudnia 2019

 


RADA PROGRAMOWA

 • Prof. dr hab. inż. Ryszard Barcik
 • Prof. dr hab. inż. Józef Bendkowski
 • Prof. dr hab. inż. Jan Brzóska
 • Prof. dr hab. inż. Krystyna Czaplicka-Kolarz
 • Prof. dr hab. inż. Andrzej Karbownik
 • Prof. dr hab. inż. Józef Matuszek
 • Prof. dr hab. Jan Pyka
 • Prof. dr hab. inż. Stanisław Skowron
 • Prof. dr hab. Agata Stachowicz-Stanusch
 • Prof. dr hab. inż. Jacek Szołtysek
 • Prof. dr hab. inż. Marian Turek
 • Dr hab. Jacek Bendkowski, prof. PŚ
 • Dr hab. inż. Katarzyna Dohn, prof. PŚ
 • Dr hab. Henryk Dźwigoł, prof. PŚ
 • Dr hab. inż. Jerzy Feliks, prof. AGH
 • Dr hab. Dorota Jelonek, prof. PCz
 • Dr hab. Sabina Kauf, prof. PO
 • Dr hab. inż. Lilla Knop, prof. PŚ
 • Dr hab. inż. Marzena Kramarz, prof. PŚ
 • Dr hab. Teresa Kraśnicka, prof. UE w Katowicach
 • Dr hab. Małgorzata Koszembar – Wiklik
 • Dr hab. inż. Anna Kwiotkowska, prof. PŚ
 • Dr hab. Agata Mesjasz-Lech, prof. PCz
 • Dr hab. Joanna Nowakowska-Grunt, prof. PCz
 • Dr hab. Monika Odlanicka-Poczobutt, prof. PŚ
 • Dr hab. inż. Sławomir Olko, prof. PŚ
 • Dr hab. Zbigniew Pastuszak, prof. UMCS
 • Dr hab. inż. Dariusz Plinta, prof. ATH
 • Dr hab. inż. Anna Saniuk, prof. UZ
 • Dr hab. inż. Sebastian Saniuk, prof. UZ
 • Dr hab. inż. Katarzyna Sienkiewicz-Małyjurek, prof. PŚ
 • Dr hab. inż. Beata Skowron-Grabowska, prof. UE, prof. PCz
 • Dr hab. inż. Krzysztof Wodarski, prof. PŚ
 • Dr hab. Krzysztof Zamasz, prof. PŚ
 • Dr hab. inż. Jolanta Bijańska , prof. PŚ
 • Dr Mariola Dźwigoł-Barosz
 • Dr inż. Adam Gumiński
 • Dr inż. Piotr Janke
 • Dr Dariusz Krawczyk
 • Dr inż. Mirosław Matusek
 • Dr Radosław Miśkiewicz
 • Dr inż. Edyta Przybylska
 • Dr inż. Zbigniew Żebrucki

KOMITET ORGANIZACYJNY– Wydział Organizacji i Zarządzania

 • Katarzyna Dohn – przewodnicząca
 • Jolanta Bijańska
 • Agnieszka Gaschi – Uciecha
 • Magdalena Gębczyńska
 • Jadwiga Grabowska
 • Piotr Janke
 • Mariusz Kmiecik
 • Marzena Kramarz
 • Radosław Lubera
 • Mirosław Matusek
 • Edyta Przybylska
 • Katarzyna Sienkiewicz-Małyjurek
 • Barbara Sorychta-Wojsczyk
 • Anna Musioł-Urbańczyk
 • Zbigniew Żebrucki

KOMITET ORGANIZACYJNY– Oddział Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Śląskiej przy Wydziale Organizacji i Zarządzania

 • Filip Liebert
 • Krzysztof Pałucha
 • Mateusz Trzeciak
 • Jarosław Zagórowski
 • Dariusz Zdonek

PUBLIKACJA

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość podjęcia decyzji o kwalifikacji artykułu do wybranego czasopisma.

Nadesłane publikacje, które przejdą pomyślnie procedurę recenzyjną, zostaną opublikowane w:

 • Zeszytach Naukowych Politechniki Śląskiej „Organizacja i Zarządzanie” (czasopismo jest objęte programem MNiSW „Wsparcie dla czasopism naukowych” w latach 2019-2020 – 20 pkt., dyscyplina Nauki o Zarządzaniu i Jakości) – Wymagania redakcyjne: http://organizacjaizarzadzanie.blogspot.com/
 • Kwartalniku Naukowym „Organization & Management. Organizacja i Zarządzanie” (czasopismo jest objęte programem MNiSW „Wsparcie dla czasopism naukowych” w latach 2019-2020 – 20 pkt., dyscyplina Nauki o Zarządzaniu i Jakości) – Wymagania redakcyjne: http://oamquarterly.polsl.pl/
 • Kwartalniku naukowo-technicznym “Management Systems in Production Engineering” (czasopismo włączone do bazy czasopism „wschodzących” (Emerging Sources Citation Index – ESCI) w ramach Web of Science™ Core Collection, dyscyplina Inżynieria Mechaniczna) – Wymagania redakcyjne: http://wydawnictwo.panova.pl/kwartalnik-systemy-zarzadzania-w-inzynierii-produkcji/

Publikacja musi zostać przygotowana w języku angielskim.


MIEJSCE KONFERENCJI

Hotel Gołębiewski w Wiślehttp://www.golebiewski.pl/wisla


REJESTRACJA | OPŁATY | DOJAZD | PLAN KONFERENCJI | GÓRA

DOJAZD DO HOTELU


REJESTRACJA | OPŁATY | DOJAZD | PLAN KONFERENCJI | GÓRA

Opłaty

Opcje i koszt uczestnictwa:

 • 1250 zł – pełne uczestnictwo z publikacją (opłata obejmuje pełne koszty uczestnictwa w konferencji: koszt noclegu – pokój 1 osobowy, wyżywienia, imprez towarzyszących oraz publikacji artykułu)
 • 1100 zł – pełne uczestnictwo z publikacją (opłata obejmuje pełne koszty uczestnictwa w konferencji: koszt noclegu – pokój 2 osobowy, wyżywienia, imprez towarzyszących oraz publikacji artykułu)
 • 900 zł – publikacja bez uczestnictwa w konferencji.
 • 900 zł – Sesja PAN z publikacją – obrady 27 września 2019 (900 zł. – opłata tylko za publikację, wariant tylko dla członków KNOiZ PAN)

Opłaty prosimy wnosić na konto:

 • Rachunek PEKAO S.A.
  85 1240 1343 1111 0010 3514 1483
  Politechnika Śląska
  Oddział Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Śląskiej przy Wydziale Organizacji i Zarzadzania
  Roosevelta 26
  41-800 Zabrze

W tytule przelewu:

METODY – Imię Nazwisko


REJESTRACJA | OPŁATY | DOJAZD | PLAN KONFERENCJI | GÓRA

PLAN KONFERENCJI

Czwartek 26.09.2019 r.

Godz. 13:30 – 14:30. Obiad (Sala Czerwona)

Godz. 15:00. Sesja plenarna, część I

 • Przywitanie gości – dr hab. inż. Krzysztof Wodarski, prof. PŚ
 • Małgorzata MAŃKA-SZULIK – Prezydent Miasta Zabrze – Determinanty rozwoju miast w regionie Śląska.
 • Katarzyna DOHN – Strategia rozwoju transportu intermodalnego w obszarze transgranicznym TRITIA
 • Dyskusja

Godz. 16:15. Przerwa na kawę

Godz. 16:45. Sesja plenarna, część II

 • Tomasz ZJAWIONY – Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach – Możliwości rozwojowe przedsiębiorstw w regionie śląskim.
 • Marek ŚLIBODA – Prezes MarcoGliwice sp. z o.o. – Firma jak rodzina, czyli zarządzanie na wysokim poziomie świadomości
 • Dyskusja

Godz. 18:15. Spacer brzegiem Wisły lub czas wolny (możliwość skorzystania z hotelowej strefy relaksu i zabaw)

Godz. 20:00. Uroczysta kolacja – Sala 8/1

Piątek, 27.09.2019 r.

Godz. 7:30 – 10:00. Śniadanie (Sala Czerwona)

Godz. 11:00 – 13:00. Sesje panelowe

 • * Panel dyskusyjny nt.: Teraźniejszość i Przyszłość Dyscypliny: Nauki o Zarządzaniu i Jakości wraz z posiedzeniem Komisji Nauk Organizacji i Zarządzania – Oddział Polskiej Akademii Nauk w Katowicach
  • Moderator: dr hab. inż. Lilla Knop, prof. PŚ – Politechnika Śląska
  • Prof. dr hab. Ryszard Barcik – ATH Bielsko Biała
  • Prof. dr hab. Wojciech Dyduch – UE Katowice
  • Prof. dr hab. Dorota Jelonek – Politechnika Częstochowska
  • dr hab. Sabina Kauf, prof. UO – Uniwersytet Opolski
  • dr hab. inż. Magdalena Rzemieniak, prof. PL – Politechnika Lubelska
  • dr hab. inż. Krzysztof Wodarski, prof. PŚ – Politechnika Śląska

Godz. 13:00 – 13:15. Zakończenie konferencji

Godz. 13:15. Obiad (Sala Czerwona)

————-

*Osoby chętne do wygłoszenia referatu proszone są o wcześniejsze przesłanie takiej informacji do organizatorów konferencji. Organizatorzy umożliwiają przedstawienie referatu podczas sesji panelowej w dniu 27.09.2019 r.


KONTAKT

Roosevelta 26-28
41-800 Zabrze
Budynek A, pokój 324
32-277-74-07
e-mail: metody@polsl.pl


REJESTRACJA | OPŁATY | DOJAZD | PLAN KONFERENCJI | GÓRA

FORMULARZ REJESTRACYJNY

Regulamin Konferencji 

9 + 7 =