Dyplomy

 

EGZAMIN DYPLOMOWY:

Wzór karty dyplomanta

    Wzór strony tytułowej pracy inżynierskiej/licencjackiej

   Wzór strony tytułowej pracy magisterskiej

Standardy pisania prac na kierunku Zarządzanie

ZAGADNIENIA DO EGZAMINU:

Zakres zagadnień na egzamin dyplomowy na II st ZP

Zakres zagadnień na egzamin dyplomowy dla I st ZP

Terminy obron prac lic. i mgr w roku akad 2019_2020 – ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

Kierunek – Administracja

Kierunek – Logistyka

Kierunek – Zarządzanie_I_stopien

Kierunek – Zarządzanie_II_stopien