O Katedrze

KATEDRA ZARZĄDZANIA  i LOGISTYKI

Instytut Zarządzania i Administracji Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej powstał 1 września 2009 roku w wyniku połączenia Katedry Zarządzania Przedsiębiorstwem i Organizacji Produkcji oraz Katedry Administracji i Prawa. W 2016 roku Instytut zmienił nazwę na skutek powstania nowego zakładu Logistyki. Instytut przekształcił się w katedrę z dniem 01.10.2019

Kierownikiem Katedry obecnie jest dr hab. inż. Krzysztof Wodarski, prof. PŚ