Nowoczesne Metody w Zarządzaniu Przedsiębiorstwem, Miastem i Regionem – 2018

REJESTRACJA  |  OPŁATY  |  DOJAZD  | PLAN KONFERENCJI | GALERIA – WISŁA 2018Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na XII Konferencję Naukową pt.: „Nowoczesne metody w zarządzaniu przedsiębiorstwem, miastem i regionem”, organizowaną przez Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Śląskiej przy współudziale Instytutu Zarządzania, Administracji i Logistyki Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, z udziałem licznych przedstawicieli środowiska gospodarczego oraz środowisk samorządowych, która odbędzie się w dniach 24-25 maj 2018 r. w Wiśle.

Konferencja poświęcona będzie następującym zagadnieniom:

 • problematyka metod i paradygmatów teoretycznych zarządzania,
 • konkurencyjność i innowacyjność przedsiębiorstw w turbulentnym otoczeniu,
 • zarządzanie projektami i procesami,
 • współpraca przedsiębiorstw – relacje i sieci,
 • megatrendy XXI wieku i ich wpływ na zarządzanie przedsiębiorstwem, miastem i regionem,
 • inteligentne rozwiązania w zarządzaniu miastem i regionem,
 • metropolitalne usługi publiczne,
 • sieci logistyczne i łańcuchy dostaw,
 • usługi logistyczne – kierunki rozwoju. 

Serdecznie zapraszamy,

w imieniu Komitetu Organizacyjnego:

dr hab. inż. Krzysztof Wodarski, prof. PŚ – Dziekan Wydziału Organizacji i Zarządzania, Politechnika Śląska


INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 1. Rejestracja uczestnictwa do  14 maja 2018
 2. Przesłanie pełnych tekstów publikacji do 31 maja 2018 mailem na adres metody@polsl.pl
 3. Wniesienie opłaty konferencyjnej do 14 maja 2018
 4. Konferencja 24 – 25 maja 2018
 5. Wyniki recenzji do 30 czerwca 2018
 6. Naniesienie przez Autorów zmian w tekstach wynikających z uwag Recenzentów do 15 lipca 2018
 7. Decyzja o zakwalifikowaniu publikacji artykułu w wybranym czasopiśmie do 30.07.2018

RADA PROGRAMOWA

 • Prof. dr hab. inż. Józef Bendkowski
 • Prof. dr hab. inż. Krystyna Czaplicka-Kolarz
 • Prof. dr hab. inż. Jan Brzóska
 • Prof. dr hab. inż. Andrzej Karbownik
 • Prof. dr hab. inż. Józef Matuszek
 • Prof. dr hab. Jan Pyka
 • Prof. dr hab. inż. Stanisław Skowron
 • Prof. dr hab. inż. Jacek Szołtysek
 • Prof. dr hab. Agata Stachowicz-Stanusch
 • Prof. dr hab. inż. Marian Turek
 • Dr hab. Jacek Bendkowski, prof. PŚ
 • Dr hab. inż. Katarzyna Dohn, prof. PŚ
 • Dr hab. Henryk Dźwigoł, prof. PŚ
 • Dr hab. inż. Jerzy Feliks, prof. AGH
 • Dr hab. Dorota Jelonek, prof. PCz
 • Dr hab. Sabina Kauf, prof. PO
 • Dr hab. inż. Lilla Knop, prof. PŚ
 • Dr hab. inż. Marzena Kramarz, prof. PŚ
 • Dr hab. Teresa Kraśnicka, prof. UE w Katowicach
 • Dr hab.  Małgorzata Koszembar – Wiklik
 • Dr hab. inż. Anna Kwiotkowska, prof. PŚ
 • Dr hab. Agata Mesjasz-Lech, prof. PCz
 • Dr hab. Joanna Nowakowska-Grunt, prof. PCz
 • Dr hab. Monika Odlanicka-Poczobutt, prof. PŚ
 • Dr hab. Zbigniew Pastuszak, prof. UMCS
 • Dr hab. inż. Dariusz Plinta, prof. ATH
 • Dr hab. inż. Anna Saniuk, prof. UZ
 • Dr hab. inż. Sebastian Saniuk, prof. UZ
 • Dr hab. inż. Katarzyna Sienkiewicz-Małyjurek, prof. PŚ
 • Dr hab. inż. Krzysztof Wodarski, prof. PŚ
 • Dr hab. Krzysztof Zamasz, prof. PŚ
 • Dr hab. inż. Jolanta Bijańska
 • Dr Mariola Dźwigoł-Barosz
 • Dr Michał Gramatyka
 • Dr inż. Adam Gumiński
 • Dr inż. Piotr Janke
 • Dr Dariusz Krawczyk
 • Dr inż. Marcin Krupa
 • Dr inż. Mirosław Matusek
 • Dr Radosław Miśkiewicz
 • Dr inż. Edyta Przybylska
 • Dr inż. Zbigniew Żebrucki

KOMITET ORGANIZACYJNY– Wydział Organizacji i Zarządzania

 • Katarzyna Dohn
 • Mariola Dźwigoł-Barosz
 • Agnieszka Gaschi – Uciecha
 • Magdalena Gębczyńska
 • Jadwiga Grabowska
 • Piotr Janke
 • Marzena Kramarz
 • Mirosław Matusek
 • Marzena Podgórska
 • Edyta Przybylska
 • Barbara Sorychta-Wojsczyk
 • Anna Musioł-Urbańczyk
 • Zbigniew Żebrucki

KOMITET ORGANIZACYJNY– Oddział Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Śląskiej przy Wydziale Organizacji i Zarządzania 

 • Filip Liebert
 • Krzysztof Pałucha
 • Mateusz Trzeciak
 • Jarosław Zagórowski
 • Dariusz Zdonek

PUBLIKACJA

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość podjęcia decyzji o kwalifikacji artykułu do wybranego czasopisma.

Nadesłane publikacje, które przejdą pomyślnie procedurę recenzyjną, zostaną opublikowane w:

 • Kwartalniku Naukowym „Organization & Management. Organizacja i Zarządzanie (lista B MNiSW, 9 pkt.)- Wymagania redakcyjne :http://oamquarterly.polsl.pl/

Publikacja może zostać przygotowana w języku polskim lub angielskim.

MIEJSCE KONFERENCJI

Hotel Gołębiewski w Wiślehttp://www.golebiewski.pl/wisla


REJESTRACJA  |  OPŁATY  |  DOJAZD  | PLAN KONFERENCJI | GÓRA

DOJAZD DO HOTELU


REJESTRACJA  |  OPŁATY  |  DOJAZD  | PLAN KONFERENCJI | GÓRA

Opłaty

Opcje i koszt uczestnictwa:

 • 1100 zł – pełne uczestnictwo z publikacją (opłata obejmuje pełne koszty uczestnictwa w konferencji: koszt noclegu, wyżywienia, imprez towarzyszących oraz publikacji artykułu)
 • 700 zł – publikacja bez uczestnictwa.

Opłaty prosimy wnosić na konto:

Rachunek PEKAO S.A.
85 1240 1343 1111 0010 3514 1483
Politechnika Śląska
Oddział Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Śląskiej przy Wydziale Organizacji i Zarzadzania
Roosevelta 26
41-800 Zabrze

W tytule przelewu:

METODY – Imię Nazwisko


REJESTRACJA  |  OPŁATY  |  DOJAZD  | PLAN KONFERENCJIGÓRA

PLAN KONFERENCJI

Czwartek 24.05.2018 r.
Godz. 13:30 – 14:30. Obiad (Sala Czerwona)
Godz. 15:00. Sesja plenarna, część I
 • Przywitanie gości
 • Dr Michał Gramatyka (Wicemarszałek województwa śląskiego): WYZWANIA ROZWOJOWE DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
 • Prof. Jacek Szołtysek – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach: NOWE WYMIARY LOGISTYKI MIASTA
 • Dyskusja

Godz. 16:15. Przerwa na kawę

Godz. 16:45. Sesja plenarna, część II

 • Dr Radosław Miśkiewicz (Luma Investment): INNOWACYJNE PODEJŚCIE DO ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ
 • Dr hab. Krzysztof Zamasz, prof. PŚ, mgr Jakub Stęchły (Metropolia Śląsko-Zagłębiowska): METROPOLIA ŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKA – NOWE PERSPEKTYWY DLA ROZWOJU GMIN STOWARZYSZONYCH. DETERMINANTY ROZWOJU MOBILNOŚCI JAKO USŁUGI NA TERENIE GZM
 • Dyskusja

Godz. 18:15. Spacer brzegiem Wisły lub czas wolny (możliwość skorzystania z hotelowej strefy relaksu i zabaw)

Godz. 20:00. Uroczysta kolacja – Sala Biesiadna

Godz. 22:00. Zabawa taneczna

Piątek, 25.05.2018 r.

Godz. 7:30 – 10:00. Śniadanie (Sala Czerwona)

Godz. 11:00 – 13:00. Sesje panelowe

 • Panel 1: Inteligentne rozwiązania w zarządzaniu miastem. Prowadzący: dr hab. inż. Izabela Jonek-Kowalska, prof. PŚ, dr hab. inż. Marzena Kramarz, prof. PŚ
 • Panel 2: Możliwości i ograniczenia stosowania nowoczesnych metod zarządzania w organizacjach. Prowadzący: prof. Andrzej Karbownik – Politechnika Śląska
 • Panel 3: Internacjonalizacja MŚP – szanse i zagrożenia.
  Prowadzący: prof. Agata Stachowicz – Stanusch – Politechnika Śląska

Godz. 13:00. Zakończenie konferencji

Godz. 13:30. Obiad


KONTAKT

Roosevelta 26-28
41-800 Zabrze
Budynek A, pokój 324
32-277-74-07
e-mail:  metody@polsl.pl


REJESTRACJA  |  OPŁATY  |  DOJAZD  | PLAN KONFERENCJI | GÓRA

FORMULARZ REJESTRACYJNY

Rejestracja na konferencję została zakończona.

Regulamin Konferencji