Nowoczesne Metody w Zarządzaniu Przedsiębiorstwem

KONFERENCJA „NOWOCZESNE METODY W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM”

                                                                               

Instytut  jest organizatorem corocznej Konferencji Naukowej pt. „Nowoczesne Metody w Zarządzaniu Przedsiębiorstwem”. Do tej pory zorganizowaliśmy już 11 Konferencji.

Radę programową Konferencji stanowią:

  • Prof. dr hab. inż. Andrzej Karbownik
  • Prof. dr hab. inż. Józef Bendkowski
  • Prof. dr hab. inż. Krystyna Czaplicka
  • Prof. dr hab. inż. Marian Turek

Główne obszary tematyczne Konferencji to:

  • sieci logistyczne i łańcuchy dostaw,
  • metody i techniki oceny procesów logistycznych,
  • partnerstwo logistyczne,
  • strategie i czynniki wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw,
  • nowoczesne koncepcje i metody zarządzania w przemyśle i usługach,
  • innowacje w przemyśle i usługach.