Terminy obron prac inżynierskich i magisterskich

Terminy obron prac inżynierskich w roku akadem. 2017/2018 dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku Logistyka

  • I termin 29.01.2018 r. – grupa Katowice – obrona w Zabrzu
  • I termin 30.01.2018 r. – Zabrze
  • II termin 12.02.2018 r. – grupa Katowice – obrona w Zabrzu oraz grupa Zabrze
  • III termin 21.03.2018 r. godz. 9:00– grupa Katowice – obrona w Zabrzu oraz grupa Zabrze

Terminy obron prac magisterskich w roku akadem. 2017/2018 dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku Logistyka

  • I termin 21.06.2018 r.
  • II termin 05.07.2018 r.
  • III termin 25.09.2018 r.
  • IV termin 17.10.2018 r.
  • V termin 21.11.2018 r.