Studia dualne rekrutacja 2019/2020

Dla kandydatów zaplanowano rozmowy kwalifikacyjne. Termin rozmów w I naborze jest 03/04.02.2020 r. W przypadku zgłoszenia się mniejszej liczby kandydatów niż 10, rozmowa będzie przeprowadzona w II naborze rekrutacji, w terminie 17.02.2020

Kandydaci będą informowani indywidualnie o rozmowach rekrutacyjnych/kwalifikacyjnych. CV należy przesłać w terminie do 1.02.2020 dla Naboru I i do 10.02.2020 dla Naboru II na adres jadwiga.grabowska@polsl.pl

 W związku z tym, że druga edycja studiów Logistyka dualna nie jest finansowana z projektu. Wydział informuje, że staże w przedsiębiorstwach mogą być bezpłatne.