Zakład Administracji i Podstaw Zarządzania

Zakład Administracji i Podstaw Zarządzania został utworzony 1 września 2013 przez połączenie Katedry Podstaw Zarządzania i Marketingu oraz Zakładu Administracji i Prawa. Od 1 września 2013r funkcję Kierownika Zakładu sprawuje Prof. dr hab. Agata Stachowicz-Stanusch.

Władze jednostki
Kierownik Zakładu: Prof. dr hab. Agata Stachowicz-Stanusch

Działalność naukowo-badawcza
Główne kierunki badań w Zakładzie to:

  • Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie i regionie gospodarczym
  • Rozwój reorientacji marketingowej w przedsiębiorstwach
  • Tendencje zmian modelu przedsiębiorstwa
  • Zarządzanie relacjami międzyorganizacyjnymi
  • Klastry i innowacyjne sieci współpracy
  • Rozwój aglomeracji
  • Transfer wiedzy i innowacji

Działalność dydaktyczna
Zakład sprawuje nadzór merytoryczny nad kierunkami studiów „Zarządzanie” i „Administracja”. Pracownicy Zakładu prowadzą zajęcia z przedmiotów z zakresu zarządzania, marketingu, zarządzania innowacjami, zarządzania strategicznego oraz prawa: cywilnego, administracyjnego, własności intelektualnej.