Zakład Logistyki

HISTORIA ZAKŁADU                                                       

10.1995  Powstanie  Katedry Organizacji Produkcji

01.10.2010 Zmiana nazwy Katedry Organizacji Produkcji na Katedrę Zarządzania Przedsiębiorstwem i Organizacji  Produkcji

01.10.2013 Przekształcenie Katedry Zarządzania Przedsiębiorstwem i Organizacji  Produkcji w Zakład Zarządzania Przedsiębiorstwem i Logistyki

01.09.2016 Wyodrębnienie Zakładu Logistyki z Zakład Zarządzania Przedsiębiorstwem i Logistyki