Zakład Zarządzania Przedsiębiorstwem

 

HISTORIA ZAKŁADU                                                       

01.10.1995  Powstanie  Katedry Organizacji Produkcji

01.10.2010 Zmiana nazwy Katedry Organizacji Produkcji na Katedrę Zarządzania Przedsiębiorstwem i Organizacji  Produkcji

01.10.2013 Przekształcenie Katedry Zarządzania Przedsiębiorstwem i Organizacji  Produkcji w Zakład Zarządzania Przedsiębiorstwem i Logistyki

01.09.2016 Zmiana nazwy Zakładu Zarządzania Przedsiębiorstwem i Logistyki  na Zakład Zarządzania Przedsiębiorstwem