Autor: Piotr Janke

Studia dualne rekrutacja 2019/2020

Dla kandydatów zaplanowano rozmowy kwalifikacyjne. Termin rozmów w I naborze jest 03/04.02.2020 r. W przypadku zgłoszenia się mniejszej liczby kandydatów niż 10, rozmowa będzie przeprowadzona w II naborze rekrutacji, w terminie 17.02.2020 Kandydaci będą informowani indywidualnie o rozmowach rekrutacyjnych/kwalifikacyjnych. CV należy przesłać w terminie do 1.02.2020 dla Naboru I i do 10.02.2020 dla Naboru II na adres jadwiga.grabowska@polsl.pl  W związku z tym, że druga edycja studiów Logistyka dualna nie jest finansowana z projektu. Wydział informuje, że staże w przedsiębiorstwach mogą być b...
Read More

Praktyki studenckie – Logistyka

Dane kontaktowe: Wydziałowy koordynator ds. praktyk studenckich na kierunku Logistyka (I i II stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych): Dr inż. Edyta Przybylska Instytut Zarządzania Administracji i Logistyki Pokój F12 Adres mailowy: eprzybylska@polsl.pl Tel: 32 – 277 74 07 Terminy konsultacji w sprawie praktyk znajdują się na stronie: plan.polsl.pl Wymiar i uregulowania praktyk: Praktyki są obowiązkowym przedmiotem ujętym w planie studiów. Odbywają się one: na I stopniu studiów inżynierskich– minimum 4 tygodnie na VI semestrze (okres między lipcem a wrześniem); na...
Read More

Obserwatorium w obszarze technologicznym Produkcja i Przetwarzanie Materiałów

Celem działania Obserwatorium jest bieżące monitorowanie rozwoju technologii stosowanych w sektorach gospodarki województwa śląskiego, związanych z produkcją i przetwarzaniem materiałów: metalicznych, polimerowych, ceramicznych oraz kompozytowych.  Działania Obserwatoriów są realizowane w konsorcjum z Instytutem Metali Nieżelaznych (Sieć Badawcza Łukasiewicz _ IMN). W okresie 2017-2019 działania obserwatorium były realizowane w ramach projektu „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania (SO RIS w PPO)” nr WND-RPSL.01.03.00-24-06A2/16-005  Informa...
Read More

Wydział Organizacji i Zarządzania zwycięzcą w Rankingu Studiów Inżynierskich Perspektywy 2017

Z dumą informujemy, że Wydział Organizacji i Zarządzania zwyciężył w Rankingu Studiów Inżynierskich Perspektywy 2017 – zajął pierwsze miejsce w rankingu kierunku „Logistyka”. Uroczyste ogłoszenie wyników miało miejsce w dniu 17 maja br. w Warszawie. Wyróżnienie odebrał Pan dr hab. inż. Krzysztof Wodarski, prof. nzw. w Pol. Śl. – Dziekan naszego Wydziału – w towarzystwie współpracowników z Instytutu Zarządzania, Administracji i Logistyki w składzie: dr hab. inż. Katarzyna Dohn, dr hab. inż. Marzena Kramarz, prof. nzw. w Pol.Śl., dr inż. Zbigniew Żebrucki, dr inż. Mirosław Matusek. ...
Read More