Dni otwarte Wydziału – kierunki studiów prowadzone przez Instytut

 7 4 6

Instytut Zarządzania, Administracji i Logistyki sprawuje opiekę merytoryczną nad  kierunkami:

  ADMINISTRACJA 

Na kierunku ADMINISTRACJA Wydział prowadzi studia stacjonarne i niestacjonarne. Absolwenci uzyskują tytuł licencjata.

 Szczegółowy opis kierunku (link).

LOGISTYKA 

Na kierunku LOGISTYKA Wydział prowadzi studia stacjonarne i niestacjonarne. Absolwenci uzyskują tytuł inżyniera. Od lutego 2014 r. studenci będą mogli także uzyskać dyplom magistra.

 Szczegółowy opis kierunku (link).

 ZARZĄDZANIE  

Na kierunku Zarządzanie Wydział prowadzi studia stacjonarne i niestacjonarne. Absolwenci uzyskują tytuł licencjata lub magistra.

Szczegółowy opis kierunku (link).

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI  

Na kierunku Zarządzanie Wydział prowadzi studia stacjonarne i niestacjonarne. Absolwenci uzyskują tytuł licencjata lub magistra.

Szczegółowy opis kierunku (link).