Rekrutacja

Wydział Organizacji i Zarządzania

Logistyka II stopnia

miejsce studiów: Zabrze

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA II  STOPNIA W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 NA POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ

 

ELEKTRONICZNA REJESTRACJA NA STUDIA: https://rekrutacja.polsl.pl/kandydat 

Wszelkie informacje o rekrutacji pod adresem: http://rekrutacja.polsl.pl/Strony/Witamy.aspx

 

Kierunek  – Logistyka II stopnia

  1. Studia II stopnia Stacjonarne (S II)
  • czas trwania studiów – 1,5 roku / 3 semestry
  • początek zajęć– luty 2016
  • uzyskany tytuł– magister
  1. Niestacjonarne – tryb zaoczny (NZ II)
  • czas trwania studiów – 1,5 roku / 3 semestry
  • początek zajęć– luty 2016
  • uzyskany tytuł– magister

Specjalności:

  • menedżer logistyki (S, NZ)
  • usługi logistyczne (S, NZ)

Elektroniczna rejestracja na studia

Kalendarium

Harmonogram rekrutacji na Kierunek Logistyka na studia II stopnia w roku akademickim 2015/2016 na Politechnice Śląskiej

NABÓR I
07.01.2016 (godz. 12:00) Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów.
02.02.2016 Ostateczny termin rejestracji i wniesienia opłat rekrutacyjnych dla kandydatów.
03.02.2016 – 04.02.2016 Postępowanie kwalifikacyjne.
05.02.2016 (godz. 12:00) Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia (wezwanie do złożenia dokumentów).
10.02.2016 (godz. 15:00) Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia.
11.02.2016 (godz. 15:00) Ogłoszenie na poszczególnych Wydziałach list przyjętych i nieprzyjętych na studia.
NABÓR II
11.02.2016 (po godz. 15:00) Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów na wydziały dysponujące wolnymi miejscami.
15.02.2016 Ostateczny termin rejestracji i wniesienia opłat rekrutacyjnych.
16.02.2016 Postępowanie kwalifikacyjne.
17.02.2016 (godz. 12:00) Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia (wezwanie do złożenia dokumentów).
18.02.2016 (godz. 15:00) Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów przez kandydatów z listy zakwalifikowanych do przyjęcia.
19.02.2016 (godz. 12:00) Ogłoszenie na poszczególnych wydziałach list przyjętych i nieprzyjętych na studia.

 

Kwalifikacje absolwenta

Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu nowoczesnych systemów logistycznych oraz ich funkcjonowania w przemyśle i handlu, w aglomeracjach miejskich, a także w ochronie środowiska. Znają podstawy nauk ekonomicznych, między innymi makro i mikroekonomii, finansów, rachunku kosztów oraz podstawy organizacji i zarządzania, w tym zarządzania operacyjnego i strategicznego. Potrafią rozwiązywać problemy i zadania logistyczne metodami i technikami inżynierskimi. Posiadają również kwalifikacje i kompetencje menadżerskie. Absolwenci kierunku logistyka są przygotowani do rozwiązywania problemów dotyczących projektowania systemów i procesów logistycznych zaopatrzenia, a także produkcji i dystrybucji. Mogą kierować przedsiębiorstwem logistycznym lub też zarządzać specjalistycznymi funkcjami logistycznymi, między innymi operacyjną, marketingową i finansową. Znajdą również pracę na stanowiskach kierowniczych w organizacjach, w których wymagana jest wiedza logistyczna, techniczna, ekonomiczna, informatyczna oraz organizacyjna. Mogą pracować w przedsiębiorstwach produkcyjnych, transportowych i spedycyjno-transportowych, komunalnych, a także centrach logistycznych oraz w przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem i doradztwem w zakresie logistyki.

W przypadku wątpliwość pytania należy kierować na adres:

Instytut Zarządzania i Administracji Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania   41-800 Zabrze, ul. Roosevelta 26-28 Budynek A, pokój 324 Tel:     + 48 32 27 77 339 Tel:     + 48 32 27 77 407 (w godzinach 9:00 – 14:00) Mail: Barbara.Kohl@polsl.pl