Seminarium naukowe

SEMINARIUM NAUKOWE

organizowane w ramach projektu naukowego ” Koordynacja, komunikowanie i zaufanie jako czynniki skutecznej współpracy międzyorganizacyjnej w systemie zarządzania bezpieczeństwem publicznym”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (2012/07/D/HS4/00537)

pod honorowym patronatem Wojewody Śląskiego Jarosława Wieczorka

na temat:

„Uwarunkowania skutecznej współpracy międzyorganizacyjnej w systemie zarządzania bezpieczeństwem publicznym”

 

15 czerwca 2016 r.

Sala Marmurowa Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego

Jagiellońska 25

40-032 Katowice

 

Seminarium ma charakter zamknięty i będzie przebiegało w gronie 50 ekspertów zajmujących się zarówno problematyką zarządzania bezpieczeństwem publicznym, jak i teorią współpracy.

 

PROGRAM:

09.30-10.00 Rejestracja uczestników seminarium

 

10.00-10.15 Przywitanie gości i otwarcie seminarium

prof. dr hab. inż. Andrzej KARBOWNIK, Rektor Politechniki Śląskiej

 

10.15 -10.30 Współpraca międzyorganizacyjna w systemie zarządzania bezpieczeństwem publicznym z perspektywy poziomu rządowego

dr hab. prof. SAN Konrad RACZKOWSKI, Dyrektor Instytutu Ekonomicznego Społecznej Akademii Nauk w Warszawie

 

10.30-10.45 Zasady i problematyka współpracy między organizacjami w systemie zarządzania bezpieczeństwem publicznym na poziomie wojewódzkim

Andrzej SZCZEPONEK, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego

 

10.45-11.00 Potrzeby w zakresie współpracy międzyorganizacyjnej w czasie realizacji działań ratowniczo-gaśniczych

st. bryg. mgr inż. Jeremi SZCZYGŁOWSKI, Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej

 

11.00-11.15 Możliwości rozszerzenia zakresu współpracy Policji z innymi organizacjami systemu zarządzania bezpieczeństwem publicznym

podinsp. Dawid KASZUBA, Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach

 

11.15-11.30 Rola Państwowego Ratownictwa Medycznego w systemie zarządzania bezpieczeństwem publicznym

lek. Artur BOROWICZ, Dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach

 

11.3-11.45 Współpraca międzyorganizacyjna w systemie zarządzania bezpieczeństwem publicznym z perspektywy poziomu lokalnego

dr Andrzej POTOCZEK, Naczelnik Wydziału Planowania Strategicznego i Przestrzennego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

11.45-12.15 PRZERWA KAWOWA

 

12.15-12.45 Poziom i warunki współpracy międzyorganizacyjnej w systemie zarządzania bezpieczeństwem publicznym – prezentacja wyników badań

prof. dr hab. Barbara KOŻUCH, Uniwersytet Jagielloński

dr inż. Katarzyna SIENKIEWICZ-MAŁYJUREK, Politechnika Śląska

 

12.45-13.15 Ankieta audytoryjna na temat przebiegu i uwarunkowań skutecznej współpracy międzyorganizacyjnej w systemie zarządzania bezpieczeństwem publicznym

 

13.15-14.45 Dyskusja

 

14.45-14.50 Zakończenie seminarium

prof. dr hab. Barbara KOŻUCH, Zastępca Dyrektora Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

14.50-15.30 OBIAD

 

 

Udział w seminarium jest bezpłatny. Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu.

 

 

Rada programowa seminarium:

dr hab. inż. prof. PŚl. Krzysztof Wodarski – Przewodniczący Rady Programowej Seminarium

lek. Artur Borowicz

dr hab. Michał Flieger

prof. dr hab. inż. Andrzej Karbownik

mgr Dawid Kaszuba

prof. dr hab. Babara Kożuch

dr hab. prof. UPH Mirosław Minkina

dr Andrzej Potoczek

dr hab. prof. SAN Konrad Raczkowski

dr inż. Katarzyna Sienkiewicz-Małyjurek

dr Beata Domańska Szaruga

mgr Andrzej Szczeponek

mgr inż. Jeremi Szczygłowski

 

Komitet organizacyjny:

dr inż. Katarzyna Sienkiewicz-Małyjurek

mgr inż. Katarzyna Łyp

mgr inż. Mateusz Zaczyk